AJANKOHTAISTA

Page

 helluntaikansa_esite_kansi001

Ristin Kansa -lehden joulunumero on ilmestynyt.

Joululehtien menekki on ollut hyvä. Tee tilauksesi nopeasti niin saat vielä tarvitsemasi määrän. Tilaus Ristin Kansa -lehden vivulta.

Voit tutustua lehteen Ristin Kansa -lehden sivuilla.

 

Sinulle-lehti 2017 on saatavana Mertiörannasta 11.1. alkaen. Tilaa sähköpostilla toimisto@helluntaikansa.fi tai puh. arkisin 9-13 045 233 3939.

Hinta 30 senttiä/kpl, lehdet ovat 100 kpl nipuissa. Lähetyskulut lisätään hintaan.

Sinulle-2017_vedos  Tästä linkistä näet sisällön.

 

Uhrinkeräys puhuttaa

Julkisuudessa on esitetty arveluja, että perinteinen käytäntö hengellisten tilaisuuksien uhrinkeräyksessä ei olisi laillinen. Olen luvannut joillekin asiasta tiedusteluja esittäneille, että seuraavassa jäsentiedotteessa olisi selvitystä asiasta. Asia näyttää olevan kuitenkin sen verran tulkinnanvarainen, että mitään varmoja ja lopullisia kannanottoja ei ole saatavilla. Alla lyhyt yhteenveto asiaan enemmän perehtyneitten lausunnoista, ja asian käsittelyssä huomioon otettavista seikoista.

Eräät yhdistykset ja yksityiset tahot ovat käyneet tiivistäkin kirjeenvaihtoa poliisihallituksen kanssa nyt puheenaiheena olevasta uhrinkeräysasiasta. Voidaan todeta, että poliisihallituksessa katsotaan varsin yksipuolisesti asiaa yhdistyksen rahankeruun kannalta, mutta sitä tulisi lähestyä myös perustuslaillisen uskonnonvapauden kannalta. Kaikilla viranomaisilla ei ole näkemystä siitä, että kysymyksessä on perustuslain suoma uskonnon harjoitustilaisuus, jumalanpalvelus, hengellinen kokous tai hartaustilaisuus. Kristilliseen jumalanpalvelukseen kuuluu olennaisina osina Raamatun lukua, rukousta, saarna, puheita, hengellistä laulua ja musiikkia sekä uhrilahja eli kolehti. Ei voida kieltää kristilliseen uskonnonharjoittamiseen kuuluvia edellä lueteltuja elementtejä.

Pyhä kirjamme Raamattu kehottaa uhraamiseen ja antaa sille suuren painoarvon kristillisessä elämässä. Ei myöskään voida vedota siihen, ettei yhdistyksellä tai rekisteröimättömällä seurakunnalla olisi oikeutta järjestää hengellistä tilaisuutta, sillä kokoontumisvapaus kuuluu myös perustuslain piiriin. Ainoastaan valtiovaltaa vastaan tai toisen kansanryhmän kiihottamiseen tähtäävät tilaisuudet ovat laissa kiellettyjä. Näin ollen yhdistyksillä ja vapailla seurakunnilla on lain suoma oikeus kokoontua haluamallaan tavalla ilman rajoituksia.

On myös sanottu, että yhdistys saisi järjestämissään hengellisissä tilaisuuksissa kerätä varoja vain jäseniltään. Jos poliisihallituksessa on tällaista ajatusta, niin se on vastoin yksilön vapautta lahjoittaa vapaasti varojaan kenenkään estämättä tai määrittelemättä euromääräisiä rajoja. Toisin sanoen poliisihallitus ei voi määrätä uhrilahjani kohdetta. Jos taas vedotaan siihen, että kolehti tai uhrilahja kerätään hengellisessä tilaisuudessa haavilla tai kopalla ja näin ollen kuuluu rahankeräysluvan piiriin, niin ajatus on varsin omituinen ajatellen, että voin laittaa uhrilahjani seurakunnan postilaatikkoon tai viedä se pankkiin suoraan seurakunnan tilille laitettavaksi. Onko siinä mitään eroa laitanko uhrilahjani postilaatikkoon tai kolehtikoppaan.

Varmaankin kaikkien seurakuntiemme tukiyhdistysten ja myös muiden hengellisten yhdistysten säännöissä mainitaan hengelliseen toimintaan kuuluvaksi myös uhrinkeruu. Patentti- ja rekisterihallitus on nuo säännöt hyväksynyt ja me toimimme niiden mukaisesti. Poliisihallituksella ja patentti- ja rekisterihallituksella näyttää olevan toisistaan eroava tulkinta asiasta.

Valitettavasti näillä alueilla on tapahtunut väärinkäytöksiä myös hengellisissä yhdistyksissä ja on toki paikallaan puuttua niihin. Eivät jotkut väärinkäytökset kuitenkaan romuta koko perustuslain suomaa oikeutta yhdistysten hengelliseen toimintaan ja siihen olennaisena osana kuuluvaa uhraamista.

Tässä muutamia havaintoja uhrinkeräyksen nykytilanteesta. Oikeusoppineet ja yksityiset tahot jatkavat asian selvittelyä ja me voimme seurakuntien ja yhdistysten tilaisuuksissa kerätä vapaaehtoisen uhrin rauhallisin mielin entisellä tavalla, kunnes lainlaatija toisin säätää.

Jäsentiedote 1/2017 Jouko Laaksonen

23.12.2016 / Yle Uutiset / yle.fi

Apulaispoliisipäällikkö Marko Nyyssönen Kaakkoi-Suomen poliisista, milloin rahankeräys on luvanvaraista?

Lain mukaan se on aina lähtökohtaisesti luvanvaraista ellei kysymyksessä ole laissa määrätty poikkeustapaus. Niitä ovat naapuriapu, tavarankeräys, yleisöön vetoaminen omaisuuden saamiseksi testamentilla, hyväntekeväisyyshuutokauppa tai tukikonsertti.

Lisäksi uskonnollisilla yhdyskunnilla on vapautuksia rahankeräysluvista. Myös yleisötilaisuudessa voi järjestää rahankeräyksen läsnäolijoiden kesken ilman lupaa. Sitten on koululaiskeräyksiä, kuten luokkaretkikeräyksiä, jotka ovat luvanvaraisuuden ulkopuolella.

Mitä eroa on rahankeräyksellä ja lahjoituksella?

Mielestäni niitä ei voi oikein erottaa. Jos on rahankeräys, niin henkilö joka siihen osallistuu, tekee lahjoituksen. Jos kyse on spontaanista lahjoituksesta, jossa henkilö lahjoittaa rahaa ilman että häneen on mitenkään vedottu, niin se ei ole rahankeräystä.

Rahankeräyksen tekee se, että ihmisiin vedotaan ja rahaa pyydetään. Jos joku henkilö haluaa spontaanisti luovuttaa rahaa hyviksi katsomiinsa tarkoituksiin, niin se ei tietenkään ole luvanvaraista.

Mitä rahankeräyksen luvanvaraisuuteen liittyviä asioita some-kampanjaa pohtivan henkilön pitäisi ottaa huomioon?

Lähinnä se pitää ottaa huomioon, että jos aikoo yleisöön, eli ennalta rajaamattomaan joukkoon, kohdistaa vetoomuksen antaa rahaa, on lähtökohtaisesti kyse luvanvaraisesta toiminnasta.

23.12.2016 Yle-Uutiset / yle.fi