Uskomme

Page

 USKO

jeesus_edit

Apt. 16:31 Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut…

Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Room. 10:9-10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi   Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Hakeudu Jumalan Sanan kuuloon, Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan ja puhuu sydämellesi Pyhän Henkensä kautta.

Kun Jumala on vetänyt sinua puoleensa ja on tehnyt sinusta syntisen pyhien kasvojensa edessä, usko omalle kohdallesi todeksi se valtava Jumalan rakkauden osoitus, jota Hän lahjaksi sinulle tarjoaa.

Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Anna elämäsi Jeesukselle, Hänen johtoonsa ja huolenpitoonsa, niin pääset taivastielle, joka johtaa kerran ikuiseen kirkkauteen.

KASTE

kastekokous_mertioranta_web_edit

Apt. 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin…

Kun suuri määrä ihmisiä oli tullut synnintuntoon, tehnyt parannuksen ja ottanut Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan pelastajanaan, heidät kastettiin ja liitettiin seurakunnan yhteyteen.
Apt. 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.
Jos sinä olet uskossa Jeesukseen, älä enää viivyttele, vaan noudata Raamatun opetusta, mene upotuskasteelle ja liity seurakuntayhteyteen.
Matt. 3:13-16 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen: ”Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
Seuraa Jeesuksen jalan jälkiä opissa ja elämässä ja astu sisälle Raamatun koko totuuteen.

 

PYHÄ HENKI

KYYHKYNEN

Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
Jeesus lupasi lähettää Pyhän Hengen voiman opetuslastensa avuksi ja voimaksi noustuaan taivaaseen.
Apt. 2:38-39 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.
Pyhän Hengen lahja kuuluu myös meille tämän päivän uskoville. Tarvitsemme Häntä voimaksi todistamiseen Jeesuksesta, opastajaksi Jumalan Sanan tuntemisessa ja viisaudeksi auttaessamme lähimmäisiämme.
Apt. 8:15-17 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

 

SEURAKUNTA

yleiso_web

Kun olet antanut elämäsi Jeesukselle ja käynyt uskovien upotuskasteella, sinut liitetään paikalliseen Jumalan lasten yhteyteen, seurakuntaan.
Apt. 2: 41-42 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa.
Seurakunnassa rakennut yhteisestä uskosta toisten kanssa Sanan opetuksen, rukouksen ja leivänmurtamisen kautta.
Seurakuntaa johtaa Jumalan Sanan mukaan asetettu vanhimmisto, mutta kaiken pää on itse Jeesus Kristus. Mitään muuta ylintä organisaatiota ei seurakunnan yläpuolella voi olla.
Ef. 1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle…
Kol. 1:18  Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
Ef. 2:19-22 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalanasumukseksi Hengessä.

 

KRISTUSKALLIO

image002

Ainoa perustus, jolle voimme rakentaa henkilökohtaisen uskomme tai seurakunnan, on Jeesus Kristus.

1 Kor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.

Matt. 7:24-25  Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.

1 Kor. 3:10-15 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus…

LÄHETYSKÄSKY

lahetystyo
Matt. 28:19-20 ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” (Raamattu Kansalle käännös)
Kun Jeesus nousi ylös taivaaseen, jätti Hän opetuslapsilleen tärkeän, meidän aikakauteemme saakka kantavan tehtävän. Me, jotka tänään olemme Jeesuksen opetuslapsia, olemme velvollisia jatkamaan tuota suurta tehtävää. Meidän on julistettava evankeliumia omalle sukupolvellemme, alkaen omasta lähipiiristämme aina maailman ääriin asti.
Room. 10:13-15 Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
Kun olemme itse kokeneet pelastuksen riemun, syntien anteeksisaamisen ilon ja ihanuuden, haluamme viedä tuota synnin kahleista vapauttavaa sanomaa myös toisille.
Todista rohkeasti uskostasi. Sinä voit olla heti Kristuksen todistaja, kun olet itse kokenut uskoon tulon. Siihen ei välttämättä tarvita teologista koulutusta, vaan Pyhä Henki sinussa saa aikaan sen, että voit ja haluat voittaa kohtaamiasi ihmisiä Jeesukselle.
Room. 10:9-10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.